Fundacja "TeDeKa" Tożsamość Dziedzictwo Kultura

Wartość działania, siła pomagania

Od 2018 roku działamy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez działania edukacyjne i informacyjne skierowane zarówno do obuwateli jak i innych organizacji społecznych.

 

Zobacz jak pomagamyJak Ty możesz nam pomóc?
O Fundacji

Nasze idee

MISJA

Sprawić, aby każdy talent i potencjał miał możliwość rozwoju. Żeby dostępne zasoby były w pełni wykorzystywane, a nie marnowane. Aby czerpać z doświadczeń i dorobku wcześniejszych pokoleń.

 

WIZJA

Świat, w którym żaden talent i potencjał nie jest marnowany a osiągnięcia tych, którzy nas poprzedzali są trampoliną do dalszego rozwoju.

Nasze Działania

Co robimy?

Edukacja

Prowadzimy działania edukacyjne i informacyjne w podstawowych obszarach działalności Fundacji

rozwój społeczeństwa obywatelskiego

 • Promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego.
 • Kształtowanie tożsamości i postaw członków społeczności lokalnych.
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Podejmowanie i promowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a w szczególności prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz grup i osób nim zagrożonych.
 • Promocja i wsparcie idei wolontariatu.
 • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
 • Działania na rzecz rozwoju współpracy między różnymi grupami społecznymi w kraju oraz współpracy międzynarodowej.
 • Propagowanie postaw i aktywności prozdrowotnych.
 • Promocja wartości uniwersalnych w życiu społecznym i kulturalnym.

kultura i dziedzictwo narodowe

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Promocja polskiego dziedzictwa i kultury za granicą.
 • Współpraca ze środowiskami polonijnymi i podmiotami działającymi na rzecz pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz opieki nad dziedzictwem kultury polskiej w kraju i za granicą.
 • Promocja miejsc związanych z kultywowaniem tradycji narodowej.
 • Zachęcanie do opieki nad miejscami pamięci.
 • Promocja kultury i sztuki.
 • Rozbudzanie świadomości i podnoszenie poziomu wiedzy o dziedzictwie kulturowym, historii i tradycjach ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowej przeszłości kraju.
 • Wspieranie wszelkich form dialogu międzykulturowego.

środowisko naturalne i dziedzictwo przyrodnicze

 • Dążenie do kulturowego, cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego rozwoju kraju z uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego kraju zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
 • Ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

współpraca międzypokoleniowa

 • Wspieranie i propagowanie dialogu i współpracy międzypokoleniowej.
 • Wspieranie aktywności i rozwoju dzieci, młodzieży i seniorów.

turystyka i krajoznawstwo

 • Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz wszelkich innych form aktywnego spędzania wolnego czasu.
 • Promocja potencjału turystycznego Polski i poszczególnych jej regionów.

Adres

Fundacja „TeDeKa” Tożsamość Dziedzictwo Kultura
ul. Skarbka z Gór 144b/25
03-287 Warszawa

Tel./Fax

0048 22 266 23 55

Email

biuro@FundacjaTeDeKa.pl

Dane rejestrowe

KRS: 0000752753
NIP: 5242875182
REGON: 381556251